Verksamhetsnamn: Los Panchos
Juridiskt namn: Solhan AB
Besöksadress: Signalgatan 6B, 621 47 Visby
Juridisk adress: Signalgatan 6B, 621 47 Visby
Org.nr: 556818-8634
Tel. 072 707 87 12
E-post: info@lospanchos.se