Verksamhetsnamn: Los Panchos
Juridiskt namn: Solhan AB
Besöksadress: Signalgatan 6B, 621 47 Visby
Juridisk adress: Skeppsbron 14, 621 57 Visby
Org.nr: 556818-8634
Tel. 0498-27 11 74
Mobil. 073-753 27 69
E-post: info@lospanchos.se